Vés al contingut (premeu Retorn)

Què és la formació continuada?

Gabinet

La formació continuada és el procés d'ensenyament i aprenentatge actiu i permanent al qual tenen dret i obligació els professionals sanitaris, que s'inicia en finalitzar els estudis de pregrau o d'especialització i que està destinat a actualitzar i millorar els coneixements, habilitats i actituds dels proprofessionals sanitaris davant l'evolució científica i tècnica i les demandes i necessitats, tant socials com del propi sistema sanitari.

Els objectius de la formació continuada són:

  • Garantir l'actualització dels coneixements dels professionals i la permanent millora de la seva qualificació, així com incentivar-los en el seu treball diari i incrementar la seva motivació professional.
  • Potenciar la capacitat dels professionals per efectuar una valoració equilibrada de l'ús dels recursos sanitaris en relació amb el benefici individual, social i col·lectiu que se'n pugui derivar.
  • Generalitzar el coneixement, per part dels professionals, dels aspectes científics, tècnics, ètics, legals, socials i econòmics del sistema sanitari.
  • Millorar en els mateixos professionals la percepció del seu paper social, com a agents individuals en un sistema general d'atenció de salut i de les exigències ètiques que això comporta.
  • Possibilitar l'establiment d'instruments de comunicació entre els professionals sanitaris.

Normativa legal sobre la formació continuada de les professions sanitàries